Now loading.
Please wait.

Menu

004.0257338460

office@oamgmamr-arad.ro

Documente necesare obtinere aviz

HomePagina asistentuluiAnunturi OAMGMAMRDocumente necesare obtinere aviz
HomePagina asistentuluiAnunturi OAMGMAMRDocumente necesare obtinere aviz

Documente necesare obtinere aviz

posted in Anunturi

Rate this item
(0 votes)

I.Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarial sunt următoarele:

-          Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia;

-          Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

-          Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:

i. Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiţionale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);

ii. Raport per salariat din REVISAL semnat, ştampilat şi datat de către angajator, cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii pentru solicitanţii cărora nu li se reţine cotizaţia de membru pe stat de plată;

iii. Adeverinţă de la angajator în care să se precizeze funcţia şi locul de muncă, eventualele mutaţii intervenite şi data de la care au apărut modificări ale condiţiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc) precum şi salariul de bază la data emiterii adeverinţei;

-          Dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru, cu excepţia cazului în care cotizaţia este reţinută lunar de către angajator pe ştatul de plată;

-          Certificatul de sănătate fizică şi psihică pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

II.  Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă sunt următoarele:

-          Cererea tip care se depune la filiala de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;

-          Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

-          Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unităţi sanitare/instituţii/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizaţi conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite şi fişei de atribuţii a asistentului medical generalist, moaşei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă;

-          Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti - doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă ;

-          Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă - doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;

-          Dovada cumulării numărului minim de credite (doar diplomele pentru cursurile, manifestările ştiinţifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali);       

-          Dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru - cu regularizare în baza declaraţiei anuale de venit depusă la Administraţia Finanţelor Publice- (documentul de plată şi verificarea în înregistrările filialei).

III.              Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării profesiei în regim de voluntariat sunt următoarele:

-          Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia-în calitate de voluntar;

-          Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

-          Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează şi administrează activităţi de voluntariat şi fişa de atribuţii a voluntarului;

-          Dovada achitării la zi a cotizaţiei.

Poliţa de asigurare malpraxis va fi încheiată conform Hotărârii 20/30.08.2023.

Modelul de cerere privind obținerea avizului de exercitare a profesiei se poate descărca aici.

Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.